Poranna modlitwa

Piękny to zwyczaj ofiarowania Panu Bogu porannej modlitwy, pozdrawiającej naszego Ojca Niebieskiego. Jeśli każdego dnia rano pozdrawiamy naszego Ojca, który jest w niebie, jakże nie będziemy pozdrawiać naszej Niebieskiej Matki?

Czyż nie będziemy ofiarować Jej wszystkich naszych codziennych prac i zajęć, wykonywanych obowiązków, cierpień i radości, pragnień i tęsknot?

Jakże nie polecać się naszej dobrej Matce, prosząc, aby w ciągu dnia nie zapominała o nas, szczególnie w chwilach największego pośpiechu lub największego zagrożenia? Tak jak dziecko, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie, woła swoją matkę, tak samo my, wzywajmy Matkę Niebieską, a Ona przyjdzie nam z pomocą.

Panno Maryjo, pomnażaj naszą wiarę w miłości do Ojca, w łasce Jezusa Chrystusa i w obecności Ducha Świętego. Daj nam ufność w Twoją matczyną opiekę i zachowaj nas w swoim Sercu.