Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek Wielkanocny rozpoczyna oktawę wielkanocną. W liturgii odczytywane są fragmenty Ewangelii, mówiące o spotkaniach z Jezusem Zmartwychwstałym. Poniedziałek wielkanocny jest przedłużeniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.