Pokora Panny z Nazaretu

Zdumiewa nas pokora Panny z Nazaretu. Żaden człowiek nigdy nie przyjmował tak znakomitego Posłańca, jakiego przyjmowała Maryja: Archanioł posłany przez samego Boga, przekazuje Maryi pozdrowienie nigdy nie słyszane przez człowieka. Pozdrowienie przekraczajace w czci i godności wszystko, co człowiek mógłby sobie wyobrazić.

Jednakże Ona uważa się niegodną tak wielkiego wyróżnienia i w głębokiej pokorze nazywa siebie "niewolnicą", "służebnicą Pańską". Z sercem pokornym, podobnym do Serca Maryi, uznawajmy dary otrzymywane każdego dnia od Boga i czyńmy je owocnymi.

Maryjo, która przewodzisz Twoim światłem pielgrzymującemu Ludowi Bożemu, jesteś znakiem naszej niezawodnej nadziei i pociechy (por. KK 68)