Pokój wewnętrzny

Jedną z pięknych inwokacji w Litanii Loretańskiej jest nazwanie Panny Maryi "Królową Pokoju".

Nie tylko dlatego, że pokój społeczny ma przyjść do nas za pośrednictwem Maryi Panny, jak to Ona sama nam obiecała w objawieniach fatimskich, lecz ponieważ Ona udziela nam spokoju duszy. Ona cieszyła się głębokim i prawdziwym pokojem w swojej duszy, ponieważ zawsze była ogarnięta miłością do Boga. Wnętrze Maryi było spokojne i pogodne, łagodne i ciche, Jej Serce nie znało wzburzenia i gniewu.

Któż nie chciałby cieszyć się pokojem? Któż nie szuka spokoju wewnętrznego i zewnętrznego? Lecz nie możemy mieć pokoju zewnętrznego, jeśli wpierw nie zdobędziemy pokoju wewnętrznego. Jeśli nie żyję w zgodzie z samym sobą, nie mogę żyć w zgodzie z innymi ludźmi.

Niech święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas przykładem wzrastania w jedności, pracy i miłości w służbie Królestwa Bożego.