Pokój

Podwójne znaczenie posiada inwokacja, którą odnosimy do Maryi nazywając Ją "Królową Pokoju".

Pokój, podobnie jak miłość, jest owocem naszego zjednoczenia z Bogiem. Jeśli św. Jan określił Boga słowami: "Bóg jest Miłością", to również moglibyśmy powiedzieć o Bogu: "Bóg jest Pokojem".

Najświętsza Maryja Panna jest Królową Pokoju, w taki sam sposób jak jest Matką Miłości. Ona wlewa pokój do duszy zwracającej się do Niej z pobożnością. Ona buduje pokój w ogniskach domowych, które Ją otaczają czcią. Poprzez Maryję nastąpi trwały pokój w społeczeństwach, ponieważ Ona wznosi pokój na miłości, która - jako jedyna - umożliwia trwanie w pokoju.

Królowo i Matko Pokoju, naucz nas pielęgnowania sprawiedliwości zgodnie z Ewangelią, abyśmy mogli zbierać owoce pokoju.