Pokój

 Wiele jest rzeczy, o jakie ludzie proszą w dzień Bożego Narodzenia. Proszą tego Boga, który nie przestając być Bogiem, stał się Człowiekiem z miłości do człowieka, aby zbawić człowieka.

Niewątpliwie, we wszystkich tych prośbach ludzi istnieje coś, czego wszyscy oczekujemy i prosimy Jezusa w żłóbku, aby nam przyniósł - to pokój!