Pójść za Chrystusem

Należy uznać, że pójście za Chrystusem nie jest rzeczą łatwą. Lecz jeśli Jezus powołuje, wie bardzo dobrze, kogo powołuje i jakiej pomocy powołany będzie potrzebował.

Pójść za Chrystusem oznacza naśladować Go, żyć Jego życiem, Jego duchem, Jego łaską, przekazywać Jego orędzie.

Chrystus to nie "doktryna", ani "system", ani "jakieś prawdy", choćby to wszystko miało z Nim związek. Chrystus jest przede wszystkim Życiem, oddaniem mojego życia Jego Życiu.