Pójdźcie do Mnie wszyscy

 Jeśli czujesz się wyczerpany przez jakąś duchową dolegliwość, udaj się do twojego Boskiego Lekarza, który posiada środki przynoszące ulgę w twojej chorobie. Jezus sam, jako dobrotliwy Lekarz, zaprasza nas słowami: "Pójdźcie do Mnie wszyscy, utrudzeni i uginający się pod ciężarem, a Ja wam dam wytchnienie" (Mt 11, 28).