Podziwiamy Serce Matki

U Najświętszej Maryi Panny możemy podziwiać niezliczone przymioty, lecz tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest Jej Serce Matki, Jej miłość do Boga i do ludzi, miłość zresztą symbolizowana przez Serce.

Mówiąc o Sercu Maryi, mówimy o miłości Maryi i mówiąc o miłości Maryi, mówimy o Maryi jako Matce Boga i ludzi.

Miłość Maryi Panny względem nas wypływa z niewyczerpanego źródła: miłowała nas dla Boga i przez Boga.

Pani i Matko nasza, naucz nas żyć tak jak Ty, "Cała dla Chrystusa i z Nim cała w służbie dla ludzi".