Podział

Podział pomiędzy "dobrymi", pomiędzy naśladowcami Jezusa Chrystusa jest tym, czego z największą pilnością szuka szatan, ponieważ wie, że jest on najskuteczniejszym środkiem na niszczenie Królestwa Bożego.

Tak więc ci, którzy są przyczyną podziału wśród braci "pracują" dla szatana i przeciwko sprawie Jezusa Chrystusa. Na tym polega nieszczęście, jakie zawiera w sobie podział wśród chrześcijan.

Nie zawsze można wymagać tego, abyśmy wszyscy myśleli jednakowo. Lecz jeśli "głowa" nie może nas połączyć, niech nas połączy przynajmniej "serce". Podział nie tyle wynika z idei, co raczej z postaw i sentymentów, jakie towarzyszą tym postawom i tym ideom.