Podnieś oczy ku niebu

 "Jezus wzniósł oczy ku niebu". Był to gest aktu modlitwy Jezusa często przywoływany na kartach Ewangelii. W tym geście Jezus różnił się od rabinistycznego zwyczaju, który zalecał: "Jest normą, aby modlący się miał oczy spuszczone w dół, a serce podniesione ku niebu".

Dla Jezusa podniesienie oczu, spojrzenie w niebo, jest widocznym wyrazem, który nie tylko zakłada, ale pomaga i dokonuje wzniesienia serca do Ojca Niebieskiego.

Wszystko to mówi ci, że masz iść w swoim życiu stopami po ziemi, ale mieć serce wzniesione do nieba i abyś wzniósł serce do nieba, pomoże ci w tym wznoszenie oczu ku niebu. Musisz wiedzieć: skąd wszystko pochodzi? Wszystko pochodzi od Boga, a jeśli wszystko pochodzi od Niego, wszystko powinno cię do Niego prowadzić.

Nie zatrzymuj się na tej ziemi, która jest tylko miejscem "przejścia", a nie stałego i ostatecznego zamieszkania.