Poczęła przez wiarę

Ojcowie Kościoła mówią, że Najświętsza Maryja Panna poczęła Pana Jezusa przez wiarę w swoim Sercu, zanim poczęła Go w swoim łonie. Jej macierzyństwo ma znaczenie w wierze i w Jej zaangażowaniu w plany Boże. W swoim życiu przyjęła także słowa swojego Syna, który głosił Królestwo ponad więzami pochodzenia i krwi, i nazwał szczęśliwymi tych wszystkich, którzy jak Maryja, słuchają Słowa Bożego i według niego postępują (por. Łk 11,27-28).

Maryja z wiarą przeżywała dzieła realizowane przez Boga w Jej osobie i w wydarzeniach z życia Jezusa, które przekraczały wszelkie zrozumienie. W ten sposób czyniła postępy na drodze wiary i utrzymywała jedność ze swoim Synem aż po krzyż, gdzie Jezus uczynił Ją Matką swego ucznia, a przez niego - nas wszystkich: "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19,26).

Pani wiary, przymnóż nam wiary i gotowości do realizacji planów Bożych, szczególnie gdy zjawi się krzyż.