Początek cierpień

Krzyki: "Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!", jakie dochodziły z pretorium rzymskiego gubernatora (por. Łk 23,31) oznaczały początek męki dla Jezusa Chrystusa i także początek cierpień Maryi. Owe krzyki odbiły się echem w głębi Serca Matki.

Niech Bóg nas strzeże przed obojętnością i nieodpowiedzialnością wobec tajemnicy boleści i poświęcenia Jezusa i Jego Matki. Zjednoczeni z Maryją u stóp krzyża, powinniśmy przyjmować nasz krzyż jako znak miłości do Boga i naszych bliźnich.

Maryjo, pomóż nam oczyścić nasze serca, wzrastać w miłości, przyjmując tajemnicę krzyża i odnawiając naszą nadzieję na zmartwychwstanie do nowego życia