Po cierpieniu szczęście

Gdy Najświętsza Maryja Panna była obecna przy śmierci swego Syna, nie straciła wiary, nie zapomniała o Jego słowach i o Jego obietnicach. Oczekiwała zmartwychwstania, które zmieniło klęskę w zwycięstwo, łzy bólu w łzy radości, cierpienie w szczęście, ciemności w światłość.

Nie zapominaj o tym nigdy, szczególnie w chwilach próby, że historia nie kończy się na ramionach krzyża, lecz na chwale ostatecznego zmartwychwstania.

Pani świata, przemień cierpienia, udręki i niesprawiedliwości znoszone przez nasze narody w zaangażowanie do życia i nadziei zmartwychwstania.