Płodne dziewictwo

Nic nie było tak płodne, jak dziewictwo Maryi. Zwykliśmy przedstawiać dziewictwo jako coś jałowego, jakby jakiś brak stanowił cechę charakterystyczną panieństwa. W Maryi widzimy dobrze, jak macierzyńska płodność uzyskuje blask od Jej czystej dziewiczości.

Twoje życie powinno być poświęcone Bogu, w pełni oddanej miłości do Boga w dziewictwie duchowym: dla Boga, wszystko dla Boga, tylko dla Boga i na zawsze dla Boga!

Twoje poświęcenie Bogu powinno cię wypalać dla bliźnich, zużywać cię dla nich, cierpieć dla nich, umierać dla nich.

"Matko, pomagaj nam w głoszeniu prawdy, jakiej nauczał Twój Syn i rozpowszechnianiu przykazania miłości" (Jan Paweł II).