Owoce ofiarnego życia

Życie takie krótkie, te kilka lat, które przeżywamy na tym świecie, mija tak szybko i czyż można by jeszcze ujmować z nich w ofierze złożonej Niepokalanej. Wiem, że nieraz to i ciężko na misjach, ale wyobraź sobie, jak miło będzie umierać temu, który będzie mógł powiedzieć w tej ostatniej chwili, że wiele, bardzo wiele Niepokalanej ofiarował.

W trudnościach módl się, dużo się módl, a otrzymasz tę cenną łaskę wytrwania.

św. Maksymilian Maria Kolbe (Pisma, nr 709)