Zdrowaś bądź Maryja

Zdrowaś bądź Maryja

1. Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska Lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

2. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną
Przykazania Twego Boga wszechmocnego,
On-ci wszystka nadzieja Zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej, czystości Anielskiej,
Pannaś nad pannami, święta nad świętymi.
O najświętsza Maryja, módl się dziś za nami.

4. Pełna wszech światłości, wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła, wielką sławę wzięła,
Przez Twoje narodzenie wziął świat pocieszenie.

5. Pan tworzył Adama, ojca wszystkich ludzi,
Z niego Ewę matkę, co zgrzeszyli jabłkiem,
Aleś Ty naprawiła, czym Ewa zgrzeszyła.

6. Z Tobą był Duch Święty, Syn Boży poczęty
W Twym żywocie czystym, Trójcy Świętej miłym,
I z Ciebie się narodził obyczajem dziwnym.

7. Błogosławionaś Ty nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący dał przez Cię zbawienie,
Jezus, Syn Twój, odkupił wszystko ludzkie plemię.

8. Tyś jest litościwa, Matko nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce w najświętszej zasłudze.
W Twojej-ci są obronie wszyscy grzeszni ludzie.

9. Między niewiastami, czystymi pannami,
Tyś sama najczystsza, Królowa anielska!
Nie była Panu Bogu żadna nad Cię milsza.

10. Błogosławion owoc żywota Twojego,
Jezus miłościwy, Syn Boga żywego;
Bądźże jemu cześć, chwała z dobrodziejstwa jego.

11. Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste, Panie
Daj ludowi Twemu tu dziś zebranemu.
Przez zasługi Matki Twej, domieść w chwale wiecznej.

12. Amen wszyscy rzeczmy, wierni chrześcijanie,
Cośmy się tu zeszli ku chwale tej Pannie.
Zachowaj nas od złego Twoimi prośbami.


Za: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.