Z ufnością serce woła

Pieśń o św. Maksymilianie Kolbem.

1. Służbę rycerską obrałeś
dla Pani Niepokalanej.
Życie Jej w darze oddałeś
z żarem miłości nieznanej.

Ref. Z ufnością serce woła:
Ojcze Maksymilianie,
proś u Matki Kościoła
o Boże zmiłowanie,
o Boże zmiłowanie.

2. Lilie i ciernie wplecione
w dwie życia Twego korony.
Słowa przyrzeczeń spełnione,
Jezus wraz z Marią wsławiony.

3. Chlubo Kościoła Bożego
i Serafickiej Rodziny!
Chlubo narodu naszego,
trudnego stulecia Święty.