Wspaniała Matka

Wspaniała Matka
Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie

 1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie,
  Biegną po pomoc w trosce i trudzie,
  Bo Ty pomagasz nam.
  I patrzysz na nas czułym spojrzeniem,
  Pragniesz pomagać swoim ramieniem,
  Bo Tyś nadzieją nam.
 2. Ref. Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie,
  Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie,
  Jesteś nam prawdy drogą do Syna.
  Za wszystkie troski i Twoje starania,
  Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania.
  Dzięki Ci za to, że jesteś Matką!
 3. 2. Maryjo, Matko, my przychodzimy,
  O wstawiennictwo Ciebie prosimy,
  Bo Tyś ostoją nam.
  Ty nam podajesz pomocną rękę,
  Z życia usuwasz grzechu udrękę,
  Bo Tyś ratunkiem nam.
 4. 3. Czarna Madonno, z Tobą idziemy,
  Na Jasną Górę pielgrzymujemy.
  Bo Ty tam czekasz nas.
  Błogosław młodzież, utwierdź rodziny,
  Weź w swą opiekę polskie dzieciny,
  Bo Tyś ostoją nam.
 5. 4. Idziemy, Matko, drogą pielgrzymki,
  Tobie dajemy nasze wysiłki.
  Bo Tyś opieką nam.
  Ty zaś, o Matko, proś Syna swego,
  Wstaw się za nami, Matko, do Niego,
  By On wysłuchał nas.

Za: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.