Witaj Najczystsza

1. Witaj Najczystsza Królowo serc
Ewo depcząca szatana i grzech
Powtórz w nas noc Betlejemską
Matko Jezusa, Maryjo!

2. Witaj Niewiasto w koronie z gwiazd
Psalmie zwycięstwa nad śmiercią i złem
Powtórz w nas dzień zmartwychwstania
Matko Jezusa, Maryjo!

3. Witaj Promienna Jutrzenko dnia
Pani cudownej przemiany i łask
Powtórz w nas cud galilejski
Matko Jezusa, Maryjo!

d C F
g F A7 d
C g F d
A d g A d