Wiatr roztańczył już

1. Wiatr roztańczył już na niebie gwiazdy
Drzew szelestem uśpił marzenia
A w oczach mych obraz jednej nocy lśni.

Piękna Pani Dziecię przytula,
Miłość czysta w sercu Jej.
Dłonią swą pokój śle,
Ludziom zbawienie dziś niesie.

Ref. Matko dziękuję że zechciałaś Bogu
Otworzyć serce swoje
By dzieciom swym światło dać.

Pragnę iść z Tobą żyć na nowo, braciom
Rozdawać Boże słowo
Błogosław mi Ty Maryjo.

2. Patrzę Matko w jasne Twe oblicze,
Żaden grzech nie splamił Cię. Jesteś
Jak zorzy blask, błękit nieba w oczach masz.

Mario tyle dobra jest w Tobie,
Nie pomieścił by go świat.
Tyle łask w sobie masz,
Dajesz je wciąż człowiekowi.

F C
d A
d d7 B G C

F C
d A
d B
G7 A

F C A7 d
A
B F C

F C A7 d
A
B F C7 F