W ciszy

1.W ciszy wzywam Cię,
Chciej wysłuchać prośby mej.
Matko. wierzę Ci,
Że Ty możesz dodać sił.

Ref. Matko podaj dzisiaj swoje dłonie,
Dzieci proszą - ratuj je.
Matko, ukaż drogę swego Syna,
Chciej pozostać nawet w mgle.

2.Syna Bóg Ci dał,
By z nas każdy żywot miał.
Lecz nie każdy wie,
Kim jest Chrystus, czego chce.

3.Moc i wiarę daj,
Nie potrafię ufać sam.
Wiara zbawia nas
W zasług naszych trudny czas.

a d/he
E a E7/Fis h
a d/h e
E a (E7)/Fis h

a d/h e
E a E7/Fis h Fis
a d/h e
E a E7 a/Fis h (Fis)