Ty któraś w Dobrej

Ty któraś w Dobrej...

Ty, któraś w Dobrej tron sobie obrała,
By nam pomagać w życia czas.
Wierzymy Matko, żeś nas pokochała,
I nie porzucisz nigdy nas.

Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
Zawsześ nas strzegła spojrzeniem Twym.
W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
Tyś nam Królową, my ludem Twym.

Naszą podziękę przyjąć chciej, o Pani,
Serca Ci niesiem pieśnią Tą
Za łaski strumień tak hojnie rozlany,
Za macierzyńską tę miłość Twą.

Byłaś nam źródłem wiary i męstwa...


Źródło: Modlitewnik - dobra.diecezja.tarnow.pl