Tak wiele to serce przeżyło

1.Tak wiele to serce przeżyło,
tak wiele to serce widziało,
nim ziemską wędrówkę skończyło,
nim w piersi uderzać przestało.

Ref. Ojcze Maksymilianie,
nauczyłeś nas żyć,
nauczyłeś nas kochać,
bliźniemu bratem być.

Ojcze Maksymilianie,
aż po kres swoich dni,
w służbie Matki Najświętszej,
spalałeś się jak znicz.