Święta Maryjo Królowo

Święta Maryjo, Królowo
naszych codziennych spraw,
prowadź nas jasną drogą,
prowadź nas jasną drogą,
aż do niebieskich bram.

D A D
G D A
G A
D h
D A D