Stała Matka Boleściwa

1. Stała Matka Boleściwa
Obok krzyża ledwo żywa,
Gdy na krzyżu wisiał Syn, / 2×
Duszę Jej co łez nie mieści,
Pełną smutku i boleści,
Przeszedł miecz dla naszych win. / 2×

2. O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
Której Synem niebios Król! / 2×
Jak płakała Matka miła,
Jak cierpiała gdy patrzyła
Na boskiego Syna ból! / 2×

3. Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
Gdy mu stanie przed oczyma
W mękach matka ta bez skaz? / 2×
Kto się smutkiem nie poruszy,
Gdy rozważy boleść duszy
Matki z jej dziecięciem wraz? / 2×

4. Za swojego ludu zbrodnie
W mękach widzi tak niegodnie
Zsieczonego Zbawcę dusz. / 2×
Widzi Syna wśród konania,
Jak smutny głowę skłania,
Gdy oddawał ducha już. / 2×

5. Matko coś miłości zdrojem,
Spraw niech czuję w sercu moim
Ból Twój u Jezusa nóg! / 2×
Spraw by serce me gorzało,
By radością życia całą
Stał się dla mnie Chrystus Bóg. / 2×

6. Matko ponad wszystkich świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
W serce me głęboko wpój. / 2×
Cierpiącego tak niezmiernie,
Twego Syna ból i ciernie
Niechaj duch podziela mój. / 2×

7. Spaw niech leję łzy obficie
I przez całe moje życie
Serce me z Cierpiącym wciąż. / 2×
Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
Z Twoją łączyć się żałobą.
W płaczu się rozpływać wciąż. / 2×

8. Panno święta, swe dziewicze
Zapłakane wznieś oblicze:
Jeden niech nas łączy płacz. / 2×
Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
Na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz. / 2×

9. Niech mnie męki, gwoździe zranią,
Niechaj, kiedy patrzę na nią,
Krew upoi mnie i krzyż. / 2×
Męką ognia nieustanną
Nie daj gorzeć, święta Panno,
W sądu dzień swą pomoc zbliż. / 2×

10. A gdy życia kres nastanie,
Przez swą Matkę, Chryste Panie,
Do zwycięstwa dojść nam daj. / 2×
Gdy ulegnie śmierci ciało,
Obleczone wieczną chwałą
Dusza niech osiągnie raj. / 2×