Piękna Pani

1. Piękna Pani o smutnym obliczu,
Piękna Pani z orłem na piersiach.

Ref.: Racz wysłuchać wołania narodu,
Którego imię Polska.

2. Piękna Pani o smutnym obliczu,
Piękna Pani z koroną na głowie.

3. O Maryjo, Bolesną nazwana,
O Maryjo, pod krzyżem stojąca.

Ref. O Maryjo cierpiąca z narodem,
Którego imię Polska.

4. Piękna Pani o twarzy bolesnej,
Piękna Pani z orłem błyszczącym.

Ref. Bądź Matką narodu naszego,
Którego imię Polska.

A E a
a E a

F G C a
D E a