Ojcze Kolbe, coś włączony

1. Ojcze Kolbe, coś włączony
w zastęp dusz błogosławionych,
blaskiem chwały otoczony
żyjesz w gronie uwielbionych.

Ref. W sercach naszych niech rozbrzmiewa
hymn triumfu, czci i chwały.
Ojcze Kolbe, zsyłaj z nieba
łaski Boże na kraj cały.

2. Szaleńcem Maryi nazwany,
bo Jej cześć wszędzie głosiłeś,
by służyć Niepokalanej
Rycerstwo Maryi stworzyłeś.

3. Męczenniku, Ty z miłości
życie oddałeś za bliźniego.
W obozie wśród okropności
dałeś wzór życia świętego.