O pełen skarbów łask oceanie

1. O, pełen skarbów, łask oceanie,
Głębia Twa kryje nadziemski czar.
Do Ciebie płynie serc naszych łkanie,
Modlitwa ufna o wielki dar.

Ref. O, Panno wierna - Ave, Maryja!
O, łaski pełna - Ave, Maryja!
Blasku dobroci - Ave, Maryja!
Bądź zawsze z nami - Ave, Maryja!

2. O, Królująca w niebiosów chwale,
Jakże przecudny Twój, Matko tron.
Przez życia drogi prowadź nas stale,
Daj wytrwać w dobrym, daj święty zgon.