O Pani ufność nasza

O Pani, ufność nasza,
w modlitwy Twej obronie,
chroń nas, chroń nas,
Królowo pokoju.