O Matko z Częstochowskiego wizerunku

Ref. O Matko z Częstochowskiego wizerunku,
Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności, źródło
Światła i Życia dla nas, bądź Matką, bądź Matką
naszego zawierzenia.

1. Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się zanurzyć
w jedynym świetle, którym jest Jezus, aby moc
Zmartwychwstałego była uzdrowieniem.

2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek
dotkniętych ogniem Bożego światła wytrysnęło
źródło życia, dar miłości Ojca.

3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę i za
Jezusem pójść drogą krzyża, by w ciemności nikt
nie chodził, lecz miał światło Życia.