O Maryjo w niebo uniesiona

1. O, Maryjo, w niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona;
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do nieba i ozdobił chwałą.
Tam odbierasz hołdy i zaszczyty,
Tron Królowej oddał Tobie Bóg.
Najpiękniejszych widzeń masz zachwyty,
Otoczona wieńcem swoich sług.

2. Już odeszłaś w niebo, Matko droga,
Opuściłaś ziemską łez dolinę.
Prowadź nas też prosto aż do Boga,
Proś, by zgładził wszelką naszą winę.
Daj nam, Matko, życie wieść w czystości,
Niech powiewa z serc niebiańska woń.
Pomnóż wiarę, naucz nas miłości,
Miej w opiece, przed nieszczęściem chroń.

3. O, Maryjo, świata Ty Królowo,
Wspomnij dziś na Syna Twego słowo,
Że na krzyżu Matką nazwał Ciebie -
Matką naszą nim Cię wziął do siebie.
Więc wierzymy my, sieroce dzieci,
Że dotrzymasz, co nam przyrzekł Bóg,
Iż, gdy dusza nasza z ciał uleci,
To na wieki będziem u Twych nóg.