O Maryjo świeć

1. Do Twej dążym kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wśród wichru, nawałnicy,
W pochmurny, słotny czas,

Byśmy tam wciąż dążyli
I nigdy nie zbłądzili:

Ref. Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

2. Jak cudnie w zmierzchu cieni,
Twój obraz sercu lśni!
Wód kryształ się rumieni,
Na nim Twój promień drży.

O Jutrznio powstająca,
O Gwiazdo z chmur świecąca.