O Maryjo przyjm w ofierze

1. O Maryjo, przyjm w ofierze
Co Ci dzieci znoszą szczerze
Serca swoje, myśli swoje,
I łez żalu czyste zdroje.
Wszystkie smutki i tęsknoty
Nie z przymusu, lecz z ochoty.

2. Chociaż Panią nazywamy,
Lecz jak Matkę Cię kochamy:
Jako Pani cześć oddając,
Jako Matkę Cię wzywając
Pani świata, rządź sługami,
Matko, zlituj się nad nami!