O której berła

1. O, której berła ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha.
O, Gwiazdo Morska! O, Święta Dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico!

2. Ciebie na pomoc wzywam pełen trwogi,
Bo nie wiem, jakiej mam się trzymać drogi,
Lecz, gdy Twe spuścisz na mą łódź promienie,
Świecić mi będą nawet nocne cienie.

3. O, jaka ufność w mym się sercu rodzi,
Że zwać Cię - Matką, zwać się - synem godzi.
Na groźnych falach szczęśliwie popłynę,
Pewien Twej łaski wśród burzy nie zginę.

4. Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa -
Spojrzyj, po jakim strasznym morzu pływa:
Jedni rozbici na dnie morskim giną,
Drudzy do Ciebie po ratunek płyną.

5. Szczęśliwi, którzy ominęli skały,
A - przepłynąwszy zdrady pełne wały -
Na brzeg bezpiecznie życie swe unoszą
I - padłszy na twarz - dzięki Ci zanoszą.