Milionami

Ref. Milionami opasały Twój gród
Serca wierne, oddane, gorące.
Popatrz, Maryjo, jak Cię kocha lud,
Cała Polska: tysięcy, tysiące.

1. Jedno morze nie objęte w krąg,
Płomień żywy miłowania bez granic.
Morze spojrzeń i wzniesionych rąk,
Tych, co przyszli nie zważając na nic.

2. A tyś wyszła spotkać ich na próg,
Błogosławić, słuchać modlitw, wołania,
Tych, co przyszli aż z najdalszych dróg,
Tych, co oczy żal i ból przesłania.

fis h cis fis
fis h fis
h D E
A cis fis

fis cis
fis E
fis E
cis fis