Matko Odkupiciela

1. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo Morska do nieba, ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego.
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

2. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

3. Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem,
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

(sł.: Hermanus Contractus, XI w.)


Źródło: Śpiewnik internetowy (nuty, teksty, akordy). Matko Odkupiciela - giszowiec.org/spiewnik