Matko Nieskalana

1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna.
«Tak» odpowiedziała, wszystko się zaczyna.
To za sprawą Ducha z Nieba wysokiego
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego.

Ref. Matko Nieskalana, Matko Ukochana,
Panno nad Pannami, oręduj za nami.
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela,
Panno nad Pannami, oręduj za nami.

2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie.
O królestwie Bożym święte nauczanie.
Jego wieczna chwała nigdy nie przeminie.
Zostawił nam Siebie w chlebie oraz winie.

3. Jezu tak cierpiący, Jezu poniżony,
Jezu pełen bólu, Jezu opuszczony.
Ty za grzechy świata, Niebo umierało,
Serce Twojej matki pod krzyżem czuwało.

4. Wieczne Alleluja, Jezus Zmartwychwstały,
Do Nieba wstępuje pełen boskiej chwały,
Duch Święty prowadzi w prawdzie i miłości,
Maryja u Pana - przyczyna radości.


Magda Anioł