Matko która nas znasz

Ref. Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.

1. Z wszystkich niewiast wybrana,
Przyjdź i drogę wskaż.
Córko Ludu Bożego,
Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna,
Pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych...
Dziewico, wzorze prostoty...
Oblubienico cieśli...

3. Królowo narodu naszego...
Uciśnionych nadziejo...
Światło łaknących prawdy...

4. Pociecho ludu biednego...
Pani wszelkiej radości...
Matko tkliwego serca...

5. Matko przez Syna nam dana...
Matko, która nas słuchasz...
Ty nas zawsze rozumiesz...

6. Dziewico, Matko Chrystusa...
Dziewico, Matko Kościoła...
Dziewico, Matko ludzi...

7. Dziewico z nami idąca...
Historii świata promieniu...
Pośredniczko najlepsza...

8. Matko ludzi bezdomnych...
Matko prześladowanych...
Matko ludzi wzgardzonych...

9. Matko ludzi cierpiących...
Matko z sercem przeszytym...
U stóp Krzyża stojąca...

10. Matko płacząca nad nami...
Matko przed karą chroniąca...
Matko nas przyjmująca...

e C
D e
e G D
D7 e D e

G e
e D e
G e
a H7
e C
a H7 e D