Matko Boża z Betlejemu

1. Matko Boża z Betlejemu,
Nad Dzieciątkiem pochylona,
Każde dziecko polskiej ziemi
w swe matczyne weź ramiona!
Matko Boża z Nazaretu,
Zanurzona w szarym trudzie,
W młodych sercach wiarę wzniecisz,
Ufność, miłość w nich rozbudzisz. / 2×

2. Matko Boża z winnej Kany,
Kochająca, zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych
Ubłogosław łaską Pana!
Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym:
Bożej chwały, Bożej sławy! / 2×

3. Matko Boża spod stóp krzyża,
Współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżasz
Do nas w wieczór srebrno-złoty!
Matko Boża z Wieczernika,
W Duchu Świętym rozmodlona,
Spraw, niech w Polsce zło zanika
I przemiana się dokona! / 2×

4. Matko Boża z pierwszych wieków
I świętego średniowiecza,
Bożej łaski jasną rzeką
Nowe czasy uczłowieczaj!
Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym:
Bożej chwały, Bożej sławy! / 2×