Matko Boga (O Maryjo, każdy powie Ci)

Matko Boga, Królowo świata
O Maryjo, każdy powie Ci

Ref. Matko Boga, Królowo świata,
Matko ludzi, módl się za nami.
Matko Boga, Królowo świata,
Matko ludzi, prowadź nas.

 1. O Maryjo, Ty w mój każdy dzień,
  Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za siostrę, brata i za mnie też.
 2. O Maryjo, każdy człowiek powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za biednych, samotnych i głodnych też.
 3. O Maryjo, chory człowiek powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te,
  By każdy wytrwał w cierpieniu swym.
 4. O Maryjo, mąż i żona powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za miłość w rodzinie, za zgodę w niej.
 5. O Maryjo, dziś dziewczyna powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za czystość dziewcząt. prostotę w nich.
 6. O Maryjo, każdy chłopiec powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za skromność chłopców i szczerość ich.
 7. O Maryjo, każdy rodzic powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za miłość rodziców do dzieci swych.
 8. O Maryjo, małe dziecko powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te
  Za nowe życie, by mogło żyć.
 9. O Maryjo, każdy kapłan powie Ci:
  prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź,
  Chciej, o Paru, dziś modlitwy przyjąć te
  Za świętość kapłanów i Boga w nich.

Za: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.