Maryjo wskazująca drogę

Maryjo, wskazująca drogę,
Do Syna nas prowadź.
Wstawiaj się za nami u Ducha Świętego,
Abyśmy dochowali wierności,
Abyśmy objawili w naszym życiu
Tego, który Jest.

Tego, który jest Drogą,
Tego, który jest Prawdą,
Tego, który jest Życiem,
Tego, który Jest.

D fis
G e
G A G A
G A
D G
G A

D
fis
G
e A


"Mocni w Duchu"