Maryjo w milczeniu

1. Maryjo w milczeniu długo czekająca,
aż Bóg da światu Słowo swe.

Ref. Twojego Syna, który mieszka w nas,
dopomóż przyjąć z miłością nam.

2. Maryjo, Ty, która byłaś tak uległa
gdy Bóg o zgodę pytał Cię.

3. Maryjo, która nosiłaś delikatnie
Bezcenny Bożej łaski dar.

4. Maryjo, pokorna Matko Bolejąca
kiedy niewinnie cierpiał On.

5. Maryjo, Ty, która teraz żyjesz w chwale
zjednoczona z Synem Swym.

C e a C F
e a

d G C e
F a d G