Maryjo Tyś naszą nadzieją

1.Gdy popatrzysz dookoła, gdy otworzysz swoje oczy,
Wówczas dojrzysz tylko smutek, który nasze życie mroczy.
Dni tak szare, niepogodne, bez uśmiechu i radości,
Tylko smutek sam pozostał, który w sercach naszych gości.
Lecz nadzieja jest w Maryi, która sama, choć stroskana,
Zawsze cieszy i rozdaje łaski, które płyną od Pana.

Ref. Maryjo, Tyś naszą nadzieją,
Maryjo, Ty radość nam dasz!
Spraw, Maryjo, niech serca się śmieją,
Maryjo, daj na szare dni pogodną twarz!

2.Wejdź, Maryjo, w nasze życie, w nasze serca i zagrody,
Daj na szare dni codzienne trochę szczęścia i pogody.
Schyl się, Matko, nad ludzkością, co pokoju jest spragniona
I jak tulisz swego Syna, tak nas wszystkich weź w ramiona
Przynieś, Matko, na swych rękach tę największą radość świata
Przynieś, Matko, nam Jezusa w nasze młode, trudne lata.

e a
D7 G H7
e a
D7 G H7
e a D7 G e
a A D D7

G a
A7 D7
G C
G D7 G