Maryjo śliczna Pani

1. Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Ref. Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal,
A w oczach wciąż strach,
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.

G h
C D G
a D G e
C A7 D7

G C G
H7 E7
a D G E7
a D7 G