Maryjo przed Twym obrazem

Maryjo, przed Twym obrazem

 1. Maryjo, przed Twym obrazem
  Może już ostatnim razem
  Może Cię już nie zobaczę,
  Pozwól niech się dziś wypłaczę.
 2. Matko, ja się stąd nie ruszę,
  Ciężki ból ścisnął mą duszę
  Jakże się z myślą pogodzić
  Od mej Matki już odchodzić.
 3. Lecz muszę iść za mym losem
  Opuścić Cię z rzewnym głosem,
  Zmienionym przed Twym Obliczem
  Matko, czy mnie puścisz z niczym.
 4. Czy mi nie dasz o com prosił,
  Chcesz, bym smutek stąd wynosił
  Matko, czy mam w mej potrzebie
  Bez pomocy wyjść od Ciebie.
 5. Wiem to, żem jest syn niegodny
  Czyż od Matki mam wyjść głodny
  Chory, smutny, udręczony,
  Ciężkim krzyżem obarczony.
 6. Na koniec uzdrów Matko droga,
  Ja Cię błagam w Imię Boga,
  Nie odejdę pocieszony,
  Twoją łaską uzdrowiony.

Za: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.