Maryjo Matko mojego wezwania

Maryjo, Matko mojego wezwania
Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem
Czynić wszystko, co powie mi Jezus,
Miłować Jego wolę,
A wszystko inne ze względu na Niego samego.

Ref. Bo tak jest z tymi,
Którzy z Ducha narodzili się,
Nikt nie wie
Dokąd pójdą za wolą Twą.

Słuchać słowa całym sercem,
W Duchu świętym je wypełniać.
Amen, Amen, Amen.

G H
e C
G
H7
e C(D)

G
H7
e
C