Maryjo Matko moja

Ref. Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem.
Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć sił nie mają.
Matko pod krzyżem schylona,
Matko, co z swym synem konasz.
Maryjo, Matko moja!

1. Naucz mnie Matko tak, jak Ty
przyjmować krzyża ciężki konar
i więcej już nie mówić nic,
kiedy na krzyżu Pan mój kona.
Bądź ze mną, kiedy wrócić czas
z marnotrawnego synów grona,
pozwól mi wówczas spotkać Cię
tam, gdzie na krzyżu Pan mój kona, Maryjo!

2. Naucz mnie Matko tak, jak Ty
z pokorą słuchać głosu Pana
i pojąć, że najlepsze dni,
to te spędzone na kolanach.
Zabierz mnie, Matko, pod sam krzyż,
do stóp Jezusa, mego Pana
i klęknij ze mną jeszcze dziś
tam, gdzie Chrystusa krew przelana, Maryjo!

A D A
D E A

fis cis fis
D E A

A D E A
E cis fis
D Cis fis
h E D E AD E


"Mocni w Duchu"