Maryjo córko Twego Syna

Ref. Maryjo, córko Twego Syna,
Matko Jezusa i Matko nasza,
Dziewico tak bardzo przedziwna.

1. Maryjo, Tyś jest stworzeniem,
które wydało na świat Stworzyciela;
Tyś służebnicą, która poczęła Swego Pana.

2. Maryjo, utworzona z ziemi,
Tyś jest pełnym chwały,
pełnym chwały obrazem nieba.

3. Maryjo, Ty będąc najmniejszą,
jesteś niewiastą największą
i będąc córką Boga,
jesteś Jego Matką,
będąc córką Boga,
jesteś Jego Matką.
Dziewico tak bardzo przedziwna.

h e h
e h
G Fis

h e h
e h
G Fis

h e h
e h
G Fis

h e h
e h
G
Fis
e
Fis
G Fis