Maria Regina mundi

Na VI Światowy Dzień Młodzieży, z udziałem Jana Pawła II na Jasnej Górze, w 1991 roku, żeby zgromadzona młodzież mogła modlić się wspólnie, ułożono specjalną antyfonę: Maria Regina mundi... Ponadto przygotowano tekst w języku starocerkiewno-słowiańskim i w sześciu językach współczesnych. Przyczyniło się to w do umiędzynarodowienia Apelu Jasnogórskiego.


Maria Regina mundi,
Maria Mater Ecclesiae,
Tibi assumus,
Tui memores,
vigilamus, vigilamus.